От 24 до 27 септември т.г. се проведе международната конференция „Биомедицински иновации и приложения“ (International Conference on Biomedical Innovations and Applications - BIA-2020).

Научният форум за втора поредна година беше организиран от Технически университет-Варна със съдействието на Българската секция на организацията на инженерите по електроника и електротехника (IEEE Bulgaria Section) и нейното подразделение Bulgaria Section CAS/SSC Joint Chapter. За разлика от BIA-2019, тази година в условия на пандемия от COVID-19 представянето и обсъжданията на докладите се проведоха във виртуална онлайн среда.

Заявки за участие и доклади бяха изпратени от държави от четири континента - Австралия, Азия, Европа и Северна Америка.  След рецензиране от международно научно жури за участие в конференцията бяха допуснати 38 научни доклада,  които представят нови разработки и 2 пленарни доклада от световно признати учени.

Основен акцент в програмата бяха двата пленарни доклада, представени от проф. Анна Еспозито от Università della Campania "Luigi Vanvitelli" и International Institute for Advanced Scientific Studies (IIASS), Itally, и д-р Теодорос Костулас от Bournemouth University, UK. Основните тематики застъпени в пленарните доклади са посветени на проблемите, свързани с възприемането на емоциите, технологични инструменти за разпознаване на емоционални състояния и някой ефекти свързани с промяна на възприятията с напредването на възрастта и стареенето.  

Научните доклади на втората международна конференция BIA-2020 в ТУ-Варна представят оригинални разработки в научни области като материалознание, сензори и сензорни мрежи, средства и методи за пренасяне, кодиране, съхранение и обработка на сигнали и изображения, интернет на нещата, дигитализация на медицинска информация, прецизна образна диагностика, приложения на информацонните и комуникационни технологии в биомедицината и здравеопазването. Тези разработки представиха достиженията на международни колективи с учени от Австралия, Англия, България, Германия, Гърция, Исландия, Италия, Канада, Нидерландия, Пакистан, Русия, Тайланд, Турция, Чехия и др. държави. Докладите до голяма степен са представителна извадка на научните изследвания и усилията на международни колективи в посока внедряване на най-новите разработки и технологии, свързани с развитието на изкуствения интелект и средствата за обмен и обработка на информация и в частност - приносът им за развитие на биомедицинските технологии и приложения.

Участието в BIA-2020 предостави възможности за обмяна на идеи и опит в областта на биомедицината, комуникационна и компютърна техника, електрониката и ИТ иновациите, както и за създаване на по-тесни връзки и взаимодействие между академичната общност от различни държави и институции.

Представените по време на конференцията доклади ще бъдат публикувани и индексирани в световните бази данни с научна литература IEEE Xplore Digital Library и в Scopus.

Към сайта на конференцията