Технически университет-Варна и Военноморски сили на Република България възстановиха традиционно добрите си взаимоотношения, изградени на база на взаимно уважение, чрез сключване на Споразумения за сътрудничество в редица области, в интерес на двете институции:

  • Съвместни научни проекти, свързани с повишаване способностите на ВМС;
  • Взаимно участие в научни или научно-практически конференции;
  • Възможност за ползване на технологични линии или технически съоръжения във взаимен интерес;
  • Съвместно сътрудничество в областта на подводното рязане и заваряване.

ТУ-Варна продължава политиката за споделяне на капацитета си с държавни институции и компании от бизнеса, в интерес на развитие на икономиката и обществения живот на гр. Варна, Област Варна и Република България.