Искате ли да научите как работят най-популярните услуги на Google, Facebook, LinkedIn, Twitter? Имате ли желание да разработвате системи за разпознаване на лица и изображения, машинен превод, прогнозиране на цени на криптовалути, управление на роботи и много други „интелигентни“ приложения? Безспорно е, че изкуственият интелект е най-перспективното направление в съвременните IT технологии, а уменията в областта са гаранция за кариерно развитие и професионални успехи.

Следвайки най-актуалните научно-технически тенденции, от учебната 2020 г. катедра „Компютърни науки и технологии“ открива нова магистърска програма „Системи с изкуствен интелект“. Учебният процес ще бъде проведен съвместно с утвърдените партньорски фирми Adastra и SmartSoft Solutions. Обучението е с продължителност 3 семестъра.

Основни дисциплини от учебния план на специалността са:

Основи на изкуствения интелект

Обработка и визуализация на данни

Обработка на естествени езици

Обработка на изображения

Компютърни системи за управление
на роботи и интелигентни сензори

Извличане на информация

Машинно обучение

Съвременни методи за машинно обучение

Експертни системи

Интернет на нещата (IoT)

Block chain технологии

Големи данни

Обучението е подкрепено от бизнес партньори с доказани опит и постижения в системите с изкуствен интелект. SmartSoft Solutions ще се включи в обучението по дисциплината „Съвременни методи за машинно обучение“, а професионалисти от Adastra ще преподават „Големи данни“.

В учебния процес ще бъдат изучавани и използвани най-актуални програмни езици и технологии за създаване на системи с изкуствен интелект - Python, TensorFlow, Apache Spark, Arduino, Raspberry Pi и др.

Пълният учебен план и анотации на дисциплините са публикувани на адрес:

http://cs.tu-varna.bg/education/master

Любопитни и нетърпеливи ли сте да пътуваме заедно в необятния свят на изкуствения интелект? Очакваме Ви!