На 15 юли 2020 г. в гр. Русе се състоя среща на ректорите на 14 висши училища от Северна България, които се присъединиха към идеята за създаване на АЛИАНС ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ (АУСБ). Новосъздаденото обединение ще извършва дейността си с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Съвета на ректорите на висшите училища в  Р България.

АУСБ ще обединява различни по профил автономни академични институции от Северна България, в който те са представлявани от своите ректори.  Алиансът се създава като колективна платформа за споделяне на общи стратегически цели и иницииране на общи действия за тяхното постигане, с оглед развитието и повишаването на конкурентоспособността, както на включените в Алианса висши училища от Северна България, така и на системата за висше образование в България и Европа. В документа са конкретизирани  и съвместни дейности в областта на обучението, науката, изследванията и иновациите, както и в други области от взаимен интерес.

Председателството на обединението ще се осъществява на ротационен принцип от участващите университети. Председателстващият университет предлага план за дейността на АУСБ и организира периодични срещи на участниците, които се провеждат най-малко веднъж годишно. Предложилият домакинство университет поема председателството на АУСБ до следващата среща на Алианса.

Учредителният договор на АЛИАНСА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ (АУСБ), беше  подписан от ректорите на:

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Великотърновски университет, „Св. Св. Кирил и Методий"
Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски"
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров"- Варна
Икономически университет – Варна
Медицински университет- Плевен
Медицински университет, „Проф. д-р Параскев Стоянов „ – Варна
Национален  военен университет „Васил Левски" – Велико Търново
Стопанска академия „Димитър Ценов" – Свищов
Технически университет – Варна
Технически университет – Габрово
Шуменски университет, „Епископ Константин Преславски"
Варненски свободен университет, „Черноризец Храбър"
Висше училище по мениджмънт