На 10 юли в ТУ-Варна се проведе вторият по ред надзорен одит от Бюро Веритас България за потвърждаване на поредния сертификационен цикъл на Системата за управление на качеството (СУК) по БДС EN ISO 9001:2015 във висшето училище. Първият български университет, въвел сертифицирана система за управление на качеството, потвърди ефективността и ефикасността и за периода 2018-2021 година. „Одитът премина в конструктивен дух, без негативни оценки и без забележки“ – коментира заместник-ректорът доц. д-р инж. Кирил Киров. – „Одитът беше насочен към цялостната университетска система за управление на качеството и към два от факултетите – Корабостроителен и Машинно-технологичен. Одиторите установиха съответствието на системата за управление на качеството на утвърдените международни правила и стандарти.“

Всички български университети са задължени да имат система за управление на качеството, за да бъдат акредитирани. За първи път у нас цялостна система за управление на качеството във висше училище е сертифицирана именно в Технически университет – Варна преди близо две десетилетия.