Накъде след средното образование? Въпрос, който стои пред хиляди млади хора и семействата им всяка година. Възможностите днес са повече от всякога - да продължат образованието си в университет, да отделят година-две за пътешествия и експерименти, да започнат работа и да се надяват тя да е точно за тях и да се превърне в страст. Новите поколения харесват технологиите, техническите предизвикателства и тайно мнозина може би са мечтали да учат за инженери, но дотам. Последните проучвания показват, че инженерната професия все така не е сред най-желаните. Много от бъдещите кандидат-студенти са неуверени в своя избор за обучение по инженерна специалност. Повечето от тях смятат, че обучението е дълго и трудно, изучават се сложни науки, а професионалната реализация е неясна.
Темата коментира доц. д-р инж. Христо Пировски, ръководител катедра „Корабостроене, корабни машини и механизми“ в ТУ-Варна,

Доцент Пировски, кой е първият въпрос, който обикновено задават ученици в последните класове на гимназията или кандидат-студенти за професията „корабен инженер – механик“?

Обикновено младите хора са доста директни и често питат направо: „Защо да уча за инженер по корабни машини и механизми?“ Отговора започвам обикновено отзад напред – от реализацията на кадрите, които обучава ТУ-Варна. Конкретно за инженерите със специалност „Корабни машини и механизми“ твърдя уверено, че са изключително търсени в българския и международния флот. През изминалите 57 години над 1700 наши възпитаници се реализират като висококвалифицирани специалисти. Много от тях работят като корабни механици на търговски и пасажерски кораби по целия свят. Понастоящем финансовото възнаграждение за положения труд на корабните механици надхвърля многократно средномесечното възнаграждение за страната. Разбира се, има други елементи – възможността да пътуваш, да обиколиш света, да преживееш романтиката на живот на море, да изпиташ издръжливостта си, да развиеш много силен характер, отговорност, да израснеш като личност…


Вероятно след като предизвикате интереса им с атрактивното възнаграждение и реализация по професията, започват въпросите – какво и как ще уча, трудно ли е…?

Да, питат дали е трудно и в никакъв случай не ги заблуждаваме, че да се подготвиш за отговорността за изправността на един кораб и за безопасното плаване на десетки, стотици или хиляди пасажери и екипаж е лесно. Но ги уверяваме – и това е самата истина, че през цялото време на обучението ще имат подкрепата на изключително подготвени преподаватели и практици от бизнеса. Морските ни специалности имат Съвет на настоятелите, в който членуват над 40 фирми и организации от бранша. Ние съгласуваме с тях учебни планове, получаваме прекрасни възможности за практика и стаж на студентите, докато учат, осигуряват ментори и подкрепят бъдещите корабни инженери да заобичат професията си още преди да завършат.

Нашите студенти изучават фундаментални и инженерни дисциплини, корабни машини, системи и уредби, електротехника, електроника и автоматизирано управление, техническо обслужване и ремонт, експлоатация и безопасност на кораба, общ и специализиран английски език. Утвърдената кредитна система позволява международен студентски обмен с трансфер на кредити при обучение в други технически университети в страните на Европейския съюз по програма “Еразъм+” или други международни програми. Обучението по специалност „Корабни машини и механизми” от регулираните професии за ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ се извършва по учебни планове, утвърдени от Изпълнителна Агенция „Морска Администрация” и отговарящи на националните изисквания, както и на международната конвенция STCW, относно квалификацията на морските лица. Практическата подготовка на нашите студенти се извършва в одобрени съвременни тренажорни комплекси и центрове за подготовка на морски лица. Освен в Технически Университет – Варна, практическото обучение се извършва и на кораби от търговския флот, под формата на плавателен стаж, платен от български и международни компании.

Какви финансови стимули има по време обучението в ТУ-Варна за вашите студенти?

В началото на тази година едни от най-големите компании в отрасъла на водния транспорт изразиха готовност за материално подпомагане на студенти обучаващи се по специалност КММ. Постигната е договореност при успешно завършване на първия семестър, всички разходи за обучение да бъдат поети от тях. В това число влизат семестриални такси, разходи за общежитие, стипендия в зависимост от показания успех за изминал семестър, разходи за провеждане на плавателни стажове и др. По този начин - при регулярно и успешно полагане на  изпити, обучението в специалност КММ може да бъде напълно безплатно до края на 4-годишния курс на обучение.

Каква диплома получават успешно завършилите и какво им дава тя като възможности за реализация?

Завършилите специалността получават международно призната диплома за висше образование с професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми“ както и пълен набор от сертификати необходими за придобиване на правоспособност пред Изпълнителна агенция „Морска Администрация“. Завършилите специалност „КММ” могат да прилагат своите инженерни познания в областта на:

  • корабоплаването – механици на морски и речни търговски и пасажерски кораби;
  • морското проектиране – проектанти, работещи със специализирани програмни системи за компютърно проектиране и анализ;
  • корабостроенето, кораборемонта, енергетиката и транспорта – работа като инженери на ръководни позиции в наши и чуждестранни компании;
  • класификационни организации и регулаторни органи – ръководители, инспектори и др.

Могат ли вече дипломирани инженери да се преквалифицират в ТУ-Варна като корабни механици?

Да, всички инженери по специалности от област на висшето образование „Технически науки“ могат да кандидатстват за магистратура по КММ. Продължителността на курса на обучение е 3 години в задочна форма. Успешно завършилите получават професионална квалификация „инженер по корабни машини и механизми” и образователно-квалификационна степен "магистър-инженер".