В Община Бургас се проведе среща между Ръководството на ТУ - Варна в лицето на Зам. Ректора - доц. д-р инж. Кирил Киров, Флотилен адмирал (от резерва) Коста Андреев и експертен състав от "Център за морски технологии" към Университета с кмета на Община Бургас - г-н Димитър Николов и  експерти от екипа, му включващ и директора на Морската гимназия в града.

Обсъдени бяха редица въпроси от взаимен интерес, възможности за бъдещо сътрудничество между Община Бургас, морската гимназия и Технически университет - Варна. Развитието на взаимовръзките между образование и местна власт е от изключително значение за кариерното ориентиране и развитие на младите хора. В тази връзка, Технически университет - Варна заяви готовност за предоставяне на симулатори в помощ на Морската гимназия, използвайки иновативни методи за трансфер на технологии .

Старираха се разговори за бъдещо сътрудничество и работа по проекти и проблемни зони, в които Община Бургас има нужда от експертна и висококвалифицирана помощ, с която ТУ – Варна може да съдейства.