"Учебната година в Технически университет - Варна приключва дистанционно и електронно за всички студенти, с изключение на специалностите по регулираните професии" - съобщи в интервю за Радио Варна ректорът на ТУ-Варна, проф. Венцислав Вълчев. - "Само със седмица ще бъде удължен летният семестър в ТУ - Варна. Допълнителното време е необходимо, за да бъдат приключени и всички учебни процедури, които изискват текуща оценка или "зачита се".

Учебната практика и специализиращата практика за всички специалности, без тези по регулираните професии, ще бъдат препланирани, съгласно решение на катедрените съвети. Специализиращата практика след 3 курс може да се проведе в три варианта по преценка на студентите - в реална бизнес среда, в лабораториите на университета или онлайн за компютърните специалности.

Редовната лятната изпитна сесия ще приключи на 20 юни. Всички студенти от 4 курс на ОКС "бакалавър" от всички нерегулирани специалности в Технически университет - Варна тази година ще се дипломират с разработване на дипломна работа, а защитата ще се провежда онлайн чрез видеоконферентна връзка. Задължителните условия за държавната дипломна защита ще са спазени така, както биха били и при присъствено явяване. Периодът за разработка на дипломна работа се измества с две седмици, т.е. ще бъде в интервала 8 юни – 11 юли, а поправителната държавна изпитна сесия ще се проведе в периода 31 август – 12 септември.

"По-различна е ситуацията за студентите от специалностите по регулираните професии - "Корабоводене", "Корабни машини и механизми" и "Електрообзавеждане на кораба", защото трябва да отговорим на изискванията на ИА "Морска администрация за тях" – поясни още проф. Вълчев. - "Те ще имат присъствени упражнения и учебна практика в периода 26-30 май т.г. при спазване на всички хигиенни противоепидемични изисквания. Останалите практики на студентите I - III курс ще бъдат препланирани през следващите семестри и няма да се отчитат като невзети процедури и няма да възпрепятстват студентите при кандидатстване за стипендии."

Изпитът по „Техническо обслужване и ремонт на корабните машини“ за спец. КММ, IV курс, БЕО - редовно обучение, ще бъде проведен присъствено при спазване на всички здравни мерки в периода 1-13 юни.

Непроведените плавателни стажове и учебна практика с изнесено провеждане за специалности от регулираните професии ще приключат в срок до 31.12.2020г. През януари 2021г.  ще се проведе държавната изпитна сесия, която ще се счита за първа за тези студенти. Студентите, които са изпълнили задълженията си - завършили са семестриално, провели са 6 месеца плавателен стаж и практическо обучение, провели са всички курсове към МКЦ по факултативни дисциплини, предвидени като допълнителна подготовка по STCW, могат да се явят на държавен изпит по време на редовната сесия за държавен изпит в периода 13.07.2020 – 01.08.2020г. Държавните изпити ще се проведат присъствено при спазване на всички хигиенни изисквания.

Всички факултативни дисциплини ще бъдат препланирани и организирани от Морски квалификационен център. Присъствено ще се организират само тези курсове, за които няма разрешение от ИА “Морска администрация“ за дистанционно провеждане. Всички студенти от англоезиково обучение, приключили учебните занятия и получили заверка, могат да положат дистанционно изпитите си по време на дадените сесии. За останалите студенти, които се обучават на английски език, присъствените занятия, учебните и специализиращите практики и изпитната сесия ще бъдат организирани след 1 септември т.г., съобразно обстановката в международен аспект.

"Работата и по кандидатстудентския прием в Технически университет - Варна не само продължи, но и се превърна в една гъвкава система, максимално адаптирана към създалата се извънредна ситуация. В отговор на динамичната обстановка кандидатстването и полагането на кандидатстудентските изпити се реализират изцяло онлайн, благодарение на съвместната работа на всички отдели и звена на университета. Разработихме платформи за онлайн кандидатстване - както за бакалаври, така и за магистри. За да създадем удобство и да гарантираме спокойствие на всички кандидатстващи и техните родители, платформата за полагане на електронни кандидатстудентски изпити е отворена за регистрация по всяко време. Изпитите се провеждат всеки работен ден от 9:00, 11:30 и 14:00 часа, за да може всеки да определи сам удобното за него време за полагането на кандидатстудентския си изпит" - каза още проф. д-р инж. Венцислав Вълчев. - "От 18 май работи и платформа за онлайн консултации на живо с предварителна регистрация, за да могат кандидатите да изберат удобно за тях време и начин за провеждане на разговор – по телефон, Viber, WhatsApp, Skype или видео разговор в Messenger, с експерти от университета.