Технически университет - Варна е втори по сила сред университетите и зае трето място от 28 отбора на ХХІІ Републиканска студентска олимпиада по програмиране. Тази година домакин и основен организатор беше Американсдкият университет в Благоевград, а състезанието се проведе  дистанционно на 9 май чрез платформата www.hackerrank.com.
Основният принцип на олимпиадата е да се провежда по правила максимално близки до международното състезание International Collegiate Programming Contest, организирано всяка година от престижната Асоциация за изчислителна техника (Association for Computing Machinery - ACM).
По регламент всеки отбор се състои от трима студенти, които имат на разположение един компютър в рамките на пет часа за решаване на определен брой задачи, които тази година бяха дванадесет. Поради извънредните обстоятелства, свързани с пандемията от COVID19, това правило беше променено и всеки студент тази година имаше възможност да работи на личния си компютър у дома. Допуска се всеки университет да участва с повече от един отбор, а крайното класиране е по университети и се определя от мястото на най-добре класиралия се отбор на висшето училище. Технически университет - Варна и на това издание на състезанието спази традицията да участва с два отбора в надпреварата:

Отбор TUV_1:

Александър Георгиев - ІV курс, бакалавър, спец. Софтуерни и интернет технологии
Станислав  Железов - Магистър, спец. Софтуерно Инженерство
Даниел Атанасов - ІV курс, бакалавър, спец. Софтуерни и интернет технологии

Отбор TUV_2:

Димитър  Кръстев - II курс, бакалавър, спец. Софтуерни и интернет технологии
Иван  Йорданов - II курс, бакалавър, спец. Софтуерни и интернет технологии
Димитър Линов - III курс, бакалавър, спец. Софтуерни и интернет технологии

Ръководители на двата отбора и тази година са ас. инж. Ивелин Ковачев от „Смарт софт“, ас. инж. Нели Калчева от катедра „Софтуерни и интернет технологии“ и доц. д-р инж. Венцислав Николов от катедра „Компютърни науки и технологии“.

За решаване на задачите студентите могат да бъдат използвани езиците за програмиране C++ или Java. На участие в олимпиадата имат право само университети които обучават студенти в направления 4.6. Информатика и компютърни науки и 5.3. Комуникационна и компютърна техника. Според регистъра на висшите училища в Република България броят на потенциалните университети участници е двадесет и четири - десет от тях взеха участие тази година с общо 28 отбора.

Задачите тази година бяха трудни и след тежка борба отбор TUV_1 успя да се представи най-добре от нашите отбори, с което нареди университета ни на второ място в крайното класиране с девет решени задачи и за пореден път на първо място сред техническите университети в страната, както и сред всички варненски университети. TUV_2 също успяха да решат три от поставените задачи, което е значителен прогрес в сранение с миналата година, когато решиха две. Пълното класиране по университети е следното:

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Технически университет – Варна
3. ШУ „Епископ Константин Преславски“
4. American University in Bulgaria
5. Нов български университет
6. РУ „Ангел Кънчев“
7. Икономически университет - Варна
8. Бургаски свободен университет
9/10. УниБИТ / Югозападен университет „Неофит Рилски“

Олимпиадата по програмиране в България започва да се провежда в началото на 80-те години като национална студентска олимпиада по програмиране, като до 1989 г. са проведени девет състезания, след което нейното провеждане се преустановява, главно поради проблеми свързани с промените в страната. След около десет години състезанието се възстановява с организирането на междууниверситетски турнир по програмиране, който се провежда седем пъти и от 2005 г. приема наименованието „Републиканска студентска олимпиада по програмиране“. Според данни от официалния сайт на олимпиадата, второто място, завоювано тази година от нашия университет, е най-успешното ни представяне след възстановяването на състезанието.