В Министерството на образованието и науката от Посолството на Република България в Берлин е постъпила информация относно стартирала процедура за набиране на кандидати за стипендиантската програма на фондация „Европейски форум Алпбах“ за участие в семинарната седмица „Европейски фестивал на идеите“. Събитието ще се проведе в периода 19.08. – 26.08.2020 г. в Австралия.

Стипендията е насочена към студенти на възраст между 18 и 30 години. Крайният срок за подаване на заявленията е до 31 март 2020 г.

Уведомяваме Ви, че подробна информация относно програмата, изискванията за кандидатстване и размера на отпусканата стипендия е налична в приложената брошура на английски език и на уеб-сайта: www.alpbach.org/en/scholarships/.