Онлайн система за подаване на документи от кандидат-студентите е въведена в Технически университет – Варна и функционира пълноценно.

Регистрацията и подаването на документи е на адрес http://www.tu-varna.bg/onlineksp_redovni/login.php.

Системата позволява избор на специалности за участие в класирането и прилагане на документи. Плащането на такси, свързани с кандидатстването, може да става по банков път.

Специфичните изисквания за кандидатите за специалностите от регулираните морски професии са посочени подробно в указанията.

Тази форма на кандидатстване ще улеснени бъдещите студенти в ТУ-Варна и семействата им, особено при извънредното положение в страната във връзка с разпространението на COVID-19.

Ръководството подчертава, че Технически университет - Варна притежава удостоверение от Комисията за защита на личните данни и може да бъде администратор на същите, така че кандидат-студентите да са спокойни за опазване на чувствителната персонална информация.

Цялата необходима информация за кандидатстудентската кампания на ТУ-Варна – специалности, срокове, балообразуване, контакти с университета и пр., е публикувана в сайта на адрес: http://ksp.tu-varna.bg/.