На 28.02.2020г. в Юнашки салон се състоя тържествената церемония по връчване дипломите на абсолвентите от  ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" на Корабостроителен факултет  на ТУ-Варна, випуск 2019г. Промоцията беше на завършилите специалности „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда", „Защита на населението при бедствия и аварии", „Инженерна екология", „Агрономство", „Семепроизводство и растителна защита", „Корабоводене", „Експлоатация на флота и пристанищата", „Топлотехника",  „Топлотехника и ВЕИ", „Корабостроене и морска техника", „Корабни машини и механизми".

В празнична атмосфера младите специалисти и техните близки изпълниха залата, в очакване на тържествения момент, плод на дългогодишна упорита работа и постоянство. С приветствието си към абсолвентите, деканът на Корабостроителен факултет – доц. д-р инж. Илия Хаджидимов им пожела попътен вятър и успешна реализация.  Ректорът на университета проф. д-р. инж. Венцислав Вълчев в академичното си слово изрази надежда, че именно образованието, получено в Технически университет Варна, ще е онзи важен фундамент в началото на кариерата на един млад специалист, благодарение на който всеки ще успее не само да поеме по пътя на професионалното си развитие, но и успешно да го надгражда.

Випсук 2019 на Корабостроителния факултет на Технически университет – Варна донесе заслужено удовлетворение на преподаватели, студенти и родители, тъй като сред завършилите инженери и агрономи има трима пълни отличници, които получиха златна значка на ТУ-Варна. Със сребърна значка бяха наградени още 38 абсолвенти за отличен успех и постижения по време на следването.

По традиция, дипломите връчиха ръководителите на катедри, които също поздравиха възпитаниците си и с нескрито вълнение им пожелаха бъдещи успехи.