На 20.02.2020 г. Департамент „Езиково, продължаващо обучение и спорт“ към Технически университет – Варна стана домакин на семинар на тема „Технологии и ценности в обучението по чужд език“. Форумът беше организиран съвместно с Издателство „Пиърсън Лонгман“.

Семинарът беше предназначен за учители по английски език от начален и прогимназиален етап и представи на вниманието на участниците съвременни мултимедийни материали в областта на чуждоезиковото обучение, иновативни модели за преподаване на ценности и актуални методически насоки за прилагане на STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) подход в учебния процес. Общо 78 учители присъстваха на двете сесии на семинара и взеха участие в дискусиите.