За девета поредна година преподавателите и студентите от катедра „Растениевъдство“ в ТУ- Варна отбелязаха професионалния си празник в навечерието на Трифон Зарезан. По традиция ректорът на университета – проф. Венцислав Вълчев, заряза лозите на учебното опитно поле в двора на университета, поля с червено вино и нарече да са здрави и с добър плод.

През 2020 година предстои да завърши юбилейният – десети, випуск агрономи от ОКС „бакалавър“ в ТУ-Варна. Интересът към специалността трайно е изключително висок сред кандидат-студентите, катедрата е изградила широка мрежа от партньори от бизнеса, които активно участват в обучението и практическата подготовка на бъдещите кадри и се гордее с успешната професионална реализация на възпитаниците си. „Подкрепяме напълно развитието на специалността „Агрономство“ – респективно на катедрата, която обучава в нашия университет младите специалисти в земеделието. Считаме, че в съвремието и с навлизането все повече на постиженията на техниката и технологиите в тази сфера, специалноста вече далеч не е несвойствена за едно техническо висше училище, както се смяташе доскоро, а напротив – с право я припознаваме като наша“ - сподели ректорът – професор Вълчев, като честит професионалния празник на колегията на катедра „Растениевъдство“ и им пожела бъдещи успехи.

Изненадата тази година за всички гости на празника на лозаря и винаря в Технически университет – Варна е промоцията на първото вино, собствена разработка и продукция на катедра „Растениевъдство“. Младото вино от традиционния за Варненския регион сорт „Димят“ представи проф. Драгомир Пламенов – ръководител на катедрата, профилирана в обучението на студенти от ОКС „бакалавър“ по специалност „Агрономство“ и магистри със специалности „Семепроизводство и растителна защита“ и „Производство на посевен и посадъчен материал“. Гроздето за виното, което получи много висока оценка от гостите на празника, е от масив край с. Млада гвардия, стопанисван от изба „Белоградец“. Лозовият масив е наблюдаван и обработван през 2019 година, съгласно експертиза на екипа на катедра „Растениевъдство“ по научно-приложен проект. Първото университетско вино „Димят“ да се превърне в запазена марка на ТУ-Варна и да възроди позабравения ароматен и богат като вкус сорт – това е целта на проекта, подкрепен и от академичното ръководство.

Празникът на катедра „Растениевъдство“ и тази година продължи с дегустация на вина, произведени в домашни условия от преподаватели, служители и студенти от ТУ-Варна. В петия конкурс за най-добро домашно вино се състезаваха 39 проби от трите категории – червено, бяло и розе. Оцени ги отново комисия от професионалисти в състав: председател – инж. Григор Григоров – собственик на  Винарска изба – Варна, и членове:  главният технолог на Винарска изба – Варна, инж. Тихомир Трифонов и   главният технолог на винарска изба „Евксиноград” - инж. Нели Тодорова. Всички участници получаха сертификат за участие, а победителите - грамота и предметни награди. Призьорите тази година са:

В категория червени вина:

Първо  място – доц. д-р инж. Пламен Дичев, катедра ККММ
Второ място – доц. д-р инж. Георги Антонов, зам.-декан на МТФ
Трето място – инж. Сергей Димитров, отдел „Международни образователни програми“

В категория бели вина:

Първо  място – ст. преп. Димитър Дяков, катедра ФВС
Второ място – доц. д-р инж. Борислав Найденов, катедра КТТ
Трето място – ст. преп. Иван Иванов, катедра ФВС

В категория розе:

Първо  място – гл. ас. д-р Даниела Спасова, катедра МТМ
Второ място – ст. преп. Димитър Дяков, катедра ФВС
Трето място – ст. преп. Явор Несторов, катедра ФВС