На 16.01.2020г. делегация от 13 предподаватели от Al Azhar Univerity, Islamic University of Gaza, University College of Applied Sciences – UCAS в Газа посетиха Технически университет – Варна, за да обсъдят възможностите за бъдещи съвместни проекти с университети от България. Групата от Палестина се състоеше от преподаватели и докторанти с интереси в областта на биомедицинската електроника и мехатроника, а също така и преподаватели по физиотерапия. Тяхното посещение беше организирано във връзка с проекта i-CARE „Повишаване на развитието на академичната общност към рехабилитационното инжинерство“. На срещата се обсъждаха теми, свързани с научните разработки на двете страни в сферата на комуникационната и компютърна техника, мехатрониката, възобновяемите енергийни източници и др. Постави се и началото на обсъждане на възможностите за създаването на съвместни бизнес проекти, трансфер на технологии и реализирането на продукти, които двете палестински висши училища успешно разработват. 

От страна на ТУ-Варна на срещата присъстваха Заместник ректора по интернационализация проф. д-р инж. Розалина Димова, деканите на ФИТА доц. д-р Недялко Николов, КФ- доц. д-р инж. Илия Хаджидимов, ЕФ- доц. д-р инж. Бохос Апрахамян, а също така Ръководителя на катедра „Електронна техника и микроелектроника“ доц. д-р инж. Емилиян Беков, гл. ас. д-р Ферган Ферадов, представители на отдела за Международна дейност и Центъра по маркетинг, реклама и връзки с обществеността. След срещата гостите имаха възможност да разгледат лабораторната база на университета и изразиха задоволство от видяното, както и от срещата като цяло.