По традиция през месец декември и тази година Териториалната организация на Научно-техническите съюзи във Варна обяви резултатите от конкурса за най-добри дипломни работи на студенти от варненските университети. Наградите на победителите бяха връчени на тържество в Община Варна от проф. д-р Стефан Вачков, председател на ТО на НТС-Варна, който обобщи впечатленията на журито, оценило близо 30 работи: „За поредна година отбелязваме със задоволство, че разглеждаме и оценяваме дипломни работи и магистърски тези с много високо качество, което ни обнадеждава за бъдещето на младите хора, които поемат по своя професионален път.“

Александра Бусерска от спец. „Корабостроене и морска техника“ на Технически университет – Варна получи първа награда на ТО на НТС-Варна в тематично направление „Технически науки“. Дипломната и работа е на тема „Анализ на скруберни системи за намаляване на емисиите на серни оксиди от кораби“.

 

Трета награда в същата категория комисията присъди на Кристиян Стоянов от  специалност „Корабни машини и механизми“ на ТУ-Варна. Темата на дипломната му работа е „Съвременни подходи за утилизация на топлината с приложение в корабната индустрия“.

Наградата на Кристиян Стоянов, който в момента е на плаване, беше връчена на неговия баща, г-н Красимир Стоянов

На церемонията бяха връчени и годишните награди на Община Варна за изявени студенти по предложение на Студентските съвети. Присъстваха гости от академичните среди, директори на дирекции в Община Варна, представители на Общински съвет – Варна и много приятели и близки на наградените студенти.