На 8-9 Ноември, 2019 г. в Конферентна зала на Технически университет – Варна се проведе международната конференция  International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA-2019), която бе организирана под патронажа на Ректора на ТУ-Варна, проф. Венцислав Вълчев, и със съдействието на IEEE Bulgaria Section и Bulgaria Section CAS/SSC Joint Chapter.

Откриване на конференцията от проф. Венцислав Вълчев

Проф. Карл Гудминдсон (Исландия) приветства организаторите на конференцията: проф. Тодор Ганчев и доц. Валентина Маркова

Конференцията бе приета с голям интерес от международната академична общност – бяха подадени заявки за доклади от 10 държави (Австралия, Англия, България, Гърция, Индия, Ирландия, Иран, Исландия, Румъния, Русия), разпростиращи се на три континента. След научно рецензиране, за участие в конференцията бяха допуснати 30 доклади представящи оригинални разработки в областта на материалознанието, сензори и сензорни мрежи, средства и методи за пренасяне, кодиране, съхранение и обработка на сигнали и изображения, интернет на нещата, дигитализация на медицинска информация, прецизна образна диагностика, приложения на ИКТ технологиите в областта на биомедицината и здравеопазването.

Основен момент в програмата бяха два пленарни доклада представени от д-р Отилия Коксис (Otilia Koksis) от Патренския университет, Гърция, и проф. Иван Ганчев от Университета в Лимерик, Ирландия. Основните тематики застъпени в пленарните доклади са посветени на проблемите свързани с застаряването на населението в Европа, преодоляване на някой от нежеланите ефекти на стареенето, и средствата за технологична подкрепа с чиято помощ възрастните да могат да останат по-дълго ангажирани и с принос към обществото.  Бяха представени усилията на международни консорциуми с цел внедряване на най-новите разработки и технологии свързани с развитието на изкуствения интелект и средствата за обмен и обработка на информация.

Д-р Отилия Коксис представя доклад за достиженията на технологиите използващи елементи на изкуствен интелект в подкрепа на активната старост

Проф. Иван Ганчев представя доклад за създаването на интелигентна среда, осигуряваща повече удобства за възрастните

Конференцията предостави възможности за обмяна на идеи и опит в областта на биомедицината, комуникационна и компютърна техника, електрониката и ИТ иновациите, както и за създаване на по-тесни връзки между академичната общност и бизнеса.

Приетите и представени на конференцията доклади ще бъдат публикувани и индексиран в IEEE Xplore Digital Library и в Scopus.

Към сайта на конференцията