Германската служба за академичен обмен (DAAD) предлага за учебната 2019/2020 година следните стипендии (при описаните за всеки вид условия, начин на кандидатстване и необходими документи):

 • Билатерална (cotutelle) аспирантура (докторантура)
 • Двустранен обмен на учени
 • Стипендии след първа диплома за студенти по архитектура
 • Стипендии след първа диплома за студенти в областта на музиката
 • Стипендии след първа диплома в областта на изящните изкуства, визуални комуникации, дизайн и филм
 • Стипендии след първа диплома в сценичните изкуства
 • Стипендии за студенти след първа диплома - всички специалности
 • Краткосрочни изследователски стипендии до 6 месеца
 • Годишни изследователски стипендии (7 до 10 мес.)
 • Летни курсове в Германия (HSK)
 • Стипендии за университетски преподаватели и учени
 • За изкуства и архитектура (работен престой на университетски преподаватели)
 • За български аспиранти (докторанти) с партниращ научен ръководител в Германия

Пълна информация за стипендиите, необходимите документи и сроковете за кандидатстване е публикувана на интернет страниците на DAAD, на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, на Посолството на Федерална република Германия в София.