На 19.09.2019г. в  Технически Университет- Варна се проведе извънреден Академичен Съвет, на който като специални гости присъстваха г-н Красимир Вълчев - министър на образованието и науката и г-н Иван Портних- кмет на гр. Варна. По време на срещата бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с перспективите пред висшето образование, като специално внимание беше отделено на важната роля на ТУ- Варна по отношение на развитието на региона като технологичен център.

     Министър Вълчев сподели наблюдения върху общите тенденции при избора на висше образование и акцентира върху все по-нарастващата необходимост от пренасочване на предлаганите специалности към такива с технически профил, поради по- големите възможности на студентите за последваща реализация.  В тази връзка той изрази задоволството си от работата на ТУ-Варна и изтъкна важността той да се превърне в част от Европейската Университетска Мрежа. Предвид бъдещата трансформация на региона и мащабното навлизане на технологиите и  изкуствения интелект в регионалната икономика, министъра заяви, че в близките 10- 15 години ще продължава осезаемо нарастване на нуждата от подготвени технически кадри.

     Именно поради очакванията Варна да се превърне в един от главните центрове на България в сферата на информационните технологии, беше подчертана важността на сътрудничеството между институциите на всички нива и активната им подкрепа към вече предприетите инициативи. По този повод министър Вълчев изрази отношение и по казуса с трансформирането на Частната професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки към ТУ- Варна в държавно училище. Поради все по-нарастващия интерес към интензивното изучаване на тези предмети в средното образование, а и възможността за тясно сътрудничество между профилираните училища и университета, беше изразено становището, че гимназията е от съществена важност за развитието на града, като технологичен център  и, че  ще получава пълно съдействие в бъдещата си дейност. Това беше и позицията на г-н Иван Портних, който посочи, че вижда Варна, като университетски град и в него безспорно ТУ-Варна заема важно място, а утвърждаването на гимназията ще отговори на потребността от профилирано средно образование в тази област.

     Във връзка с наложените  актуални тенденции, г-н Портних изтъкна ролята на ТУ- Варна, като основен център за подготвяне на млади специалисти в най- перспективните за региона специалности. Според него, в развитието на града ни в икономически план, акцентът ще бъде поставен в две направления - като инвестиционна зона и в IT сектора, което определя важността на ТУ- Варна в стратегически план. На срещата министър Вълчев и г-н Портних заявиха и подкрепата си към научната дейност, развивана в университета.  В заключение, по думите на кмета: „общата цел е студентите да изберат ТУ- Варна не само заради образованието, което ще получат, а и заради реалната възможност за реализация в тази област”.