Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна и Висше училище по телекомуникации и пощи – София обединяват своя научен и преподавателски потенциал в разработването и участието в съвместни научни и образователни проекти. Това стана ясно  на 5.08.2019г., след проведена среща между ректорите на трите държавни висши училища.

В условията на все по-осезаема дигитализация, засилваща се конкуренция на международния образователен пазар и нарастващи изисквания на потребителите на кадри, ролята на висшето образование е в обединяването на научноизследователския и образователен потенциал на различни по профил висши училища, смятат проф. д-р Миглена Темелкова – Ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи – София, проф. д-р Евгени Станимиров – Ректор на Икономически университет – Варна и проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – Ректор на Технически университет – Варна. Това е и основният мотив, трите висши училища да интегрират научния си и образователен капацитет в разработването на интердисциплинарни проекти, публикации, обучителни модули.

Партньорските мрежи се очертават като стратегическо предимство в образованието и ранната реакция на предизвикателствата на външната среда ни правят по-подготвени и по-адекватни в бъдеще, категорични са ректорите на трите ВУЗ-а и се надяват общите им научноизследователски и образователни дейности да прераснат в дългосрочен и устойчив междууниверситетски алианс, към който да се присъединят не само български, но и чуждестранни висши училища.

Съвсем скоро предстои обявяването и на първото съвместно мероприятие на трите висши училища, издават предварително проф. Темелкова, проф. Станимиров и проф. Вълчев.