Уважаеми преподаватели и студенти,

Изготвен е нов разширен рекламен клип (с продължителност над 1 минута), подпомагащ кандидатстудентската кампания на ТУ-Варна за учебната 2019/2020 г. В него главни действащи лица, в партньорство с преподавателите, са студентите от нашия университет – изучаващи, изследващи, можещи и правещи. Това са перспективите, които очакват всички, които ще изберат една от многобройните и модерни инженерни специалности в ТУ-Варна – университет за студенти с бъдеще!

Разпространявайки в социалните мрежи този клип, всеки от нас може да допринесе за засилване на интереса към ТУ-Варна, и провеждането на успешната кандидатстудентска кампания!  Заедно ще успеем!

Ректор на ТУ–Варна

Проф. д-р инж. Венцислав Вълчев