Информиран избор за своето висше образование в ТУ – Варна ще могат да направят 44 ученици от Украйна, които участваха в опознавателен курс, заедно със свои родители и наставници. Част от участниците завършват средното си образование това лято и 10 от тях още от академичната 2019/20 ще кандидатстват в ТУ-Варна. Специалности,  към които се насочват, са СИТ, КСТ, „Корабоводене“, „Инженерна екология“ и „Индустриален мениджмънт“ с предпочитание за обучение на руски език.

По време на опознавателните срещи гостите от Украйна, сред които има и бесарабски българи, имаха 16 часа курс лекции и презентации за европейската образователна система и за възможностите и предимствата на обучението в Технически университет – Варна. Групата посети кампуса на университета, запозна се с образователната инфраструкура – лекционни зали, лаборатории, тренажори и пр. Учениците бяха приети от ректора – проф. Венцислав Вълчев, срещнаха се с декана на ФИТА – доц. Недялко Николов, с преподаватели, сред които доц. Кристина Близнакова, доц. Светлана Лесидренска, доц. Недка Николова, доц. Божидар Дяков, кап. Мартин Нухов и др. Дирекция „Международно сътрудничество и чуждестранни студенти“ им предостави подробна информация и набор от документи за кандидатстване.

Организаторите на срещата в момента правят и ново проучване и са в процес на преговори за сътрудничество за обучението в ТУ-Варна и на магистри от Украйна и Казахстан, а намеренията на ръководството на университета са да разработи цялостна проактивна стратегия за привличане на повече бесарабски българи и чуждестранни студенти от бившите съветски републики.