Представители на ТУ-Варна взеха активно участие в Националната олимпийска академия на БОК ХХХVІІ сесия за студенти и млади специалисти и VІІ сесия за учители по физическо възпитание и спорт.

Провеждането на годишните сесии на НОА има за цел да се представят основните идеи на олимпизма и актуалните въпроси в развитието на олимпийското движение и спорта. По време на сесиите НОА представя своята дейност и насърчава създаването на олимпийски структури в страната. Чрез общуването между млади представители от различни краища на България, НОА се стреми да насърчава сътрудничеството и приятелството между участниците за развитие на идеи и общи инициативи в бъдещото им развитие.

В двете сесии на НОА участват студенти от водещите университети в България, представители на олимпийските клубове в страната, учители и спортни деятели. Присъстват студенти от Национална спортна академия, Югозападен университет, Музикална Академия, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методи“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Технически университет – Варна и студенти от Китай, Испания, Кипър, Франция и Италия. В младежката сесия ще представят своя опит и ученици и ръководители на олимпийските клубове в София, Радомир, Босилеград, НСА, 35 СЕУ „Добри Войников“, Димитровград.

На официалната церемония присъстваха генералният секретар на БОК Белчо Горанов, ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев, гост-лектори от чужбина и др.

Участниците се включиха в различни лекции, дискусии разделени по групи, спортни игри на плажа, запалване на олимпийски огън, олимпийски театрален фестивал, посещение на караоке. Денят започваше със сутрешна спортна програма на плажа и продължаваше с обмяна на опит и идеи от страна на всички участници в академията.

Старши преподавател Николай Янчев,  съвместно със студентите Християн Витанов и Камелия Йорданова, презентираха спортните дейностите на ТУ-Варна, с цел обмяна на опит.  Беше взето решение в началото на новата учебна година всички олимпийски клубове в страната да организират изиграване на право олимпийско хоро в един ден, като участниците в него ще бъдат подредени във формата на олимпийските кръгове.