На 02.04.2019г. във Варна бе проведен дискусионен форум за развитието на образованието,  под мотото „Европа в нашия дом“. В него се включиха  министърът на образованието и науката Красимир Вълчев,  народни представители от 44-то НС, областният управител на Варненска област Стоян Пасев, кметът на Община Варна Иван Портних, ректори на висши учебни заведения, директори на училища и други институции, които работят в образователната сфера във Варна.


„Провеждаме последователна политика за увеличаване на приема във висшите училища в направленията с очакван недостиг на кадри за пазара на труда – педагогическите, инженерните, природо-математическите и аграрните”, отчете министърът на образованието, представяйки работата на министерството по синхронизиране на предлагането от висшите училища с нуждите на пазара на труда. Министър Вълчев подчерта, че за студентите, избрали специалности, за които има недостиг на кадри се осигуряват допълнителни стипендии, а висшите учебни заведения, в които се обучават тези студенти, получават допълнително финансиране.


Отчетено бе, че през програмен период 2014-2020г. инвестициите в образователната инфраструктура на Варненска област са над 30 млн. лв. Част от тях са осигурени в подкрепа на висшите учебни заведения във Варна посредством оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - осигурени ремонти в Технически университет и Икономически университет – Варна, модернизиране на лаборатории във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” и др..


В приветствието си към участниците, кметът на община Варна Иван Портних изтъкна ролята на учителите и преподавателите в изграждането на най – ценния капитал на града ни – образованите млади хора.
Друг акцент в дискусията бе – търсенето и прилагането на иновативни подходи в образованието, поставен от Таня Петрова, депутат от ПП ГЕРБ и член на парламентарната комисия по образование. „Днешните деца са на един клик разстояние от целия свят. Към тяхното образование трябва да са съпричастни всички в обществото ни”.
По време на дискусията бяха зададени множество въпроси, изразени мнения и отправени предложения за развитието на образованието.


След приключването на форума ректорът на ТУ – Варна проф. д-р инж. Венцислав Вълчев разговаря с министъра на образованието и науката - Красимир Вълчев и кмета на община Варна – Иван Портних. Бяха обсъдени проблеми на висшето образование и конкретни начинания и събития, свързани с развитието на Технически университет – Варна.