28 ГОДИНИ от създаването на ACMBUL -
Българското подраделение на
the Association for Computing Machinery, N.Y., USA