Резултатите от осмото издание на Рейтинговата система на висшите училища за 2018 година бяха официално публикувани в сайта на МОН и представени от министър Красимир Вълчев на нарочна пресконференция.

Технически университет – Варна тази година е на второ място в страната в професионални направления „Комуникационна и компютърна техника“ и „Енергетика“. Университетът е класиран на трето място сред българските университети, които обучават в направленията „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Растениевъдство“.

Една от тенденциите, които отчита системата тази година, е че въпреки намаляващия брой на студентите, реализацията на пазара на труда се подобрява като особено добра е за специалистите от инженерно-техническите специалности. Друг положителен извод от тазгодишното издание на рейтинговата система е, че научната дейност на университетите става все по-активна.

Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища в 52 професионални направления. Класирането става въз основа на множество показатели, свързани с учебния процес, програмна и институционална акредитация, трудова реализация и осигурителен доход на завършилите и пр., научната дейност, средата и предлаганите социално-битови и административни услуги, международната мобилност, престиж и регионално значение на висшите училища и мн. др.