Трима студенти на ТУ – Варна получиха отличие от Териториалната организация на Научно-техническите съюзи във Варна в традиционния конкурс за най-добра дипломна работа в направление „Технически науки“. Най-добрата дипломна работа в направлението е на тема „Експериментално изследване на ветрови натоварвания върху корпуса на кораба и отделни елементи от него”, а авторът е Никита Добин от специалност „Корабостроене и морска техника” с обучаваща катедра „Корабостроене, корабни машини и механизми”. На второ място е неговият колега от същата специалност в ТУ – Варна Александър Иванов, работил по темата „Електрическо задвижване, управление и маневриране на ветроходна яхта”. Дипломантът от специалност „Електроника“ Денислав Трифонов получи грамота и плакет за трето място за дипломна работа на тема „Тестер на батерии за преносими устройства”. Общо 10 дипломни работи в направление „Технически науки“ бяха оценени от комисия в състав доц. д-р инж. Петър Георгиев от ТУ– Варна, проф. д-р Чавдар Александров от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и инж. Юлия Вълчева - гл. експерт в отдел „Младежки дейности“ в Община Варна.

Отличията на най-добрите дипломанти от варненските университети през 2018 година в направленията на технически, икономически и хуманитарни науки бяха връчени на церемония в Община Варна по време на честването на 110 години от основаването на организацията на Научно-техническите съюзи във Варна. На тържеството председателят на ТО на НТС – Варна проф. Стефан Вачков връчи на проф. Розалина Димова, вр. и.д. ректор, и специален почетен знак, с който е удостоен Технически университет – Варна за принос, сътрудничество и по случай юбилея.

Учредителното събрание на днешната ТО на НТС – Варна се е състояло на 10.12.1908 г. по инициатива на група инженери от Пристанище Варна. Учредителите взимат решение за създаване на дружество „Варненска техническа дружба”, преименувано по-късно в Блъгарско инженерно-архитектурно дружество - клон Варна. Първият председател на дружеството е изтъкнатият строителен инженер и общественик Златан Бръчков.

 

bwd  Снимка 1/6  fwd