Конгресите на Международната Морска Асоциация на Средиземноморието (International Maritime Association of the Mediterranean – IMAM) се организират на две години. Досега Варна е била домакин на конгресите през 1987,1993 и 2007 година. За втори път след 2007, Технически университет – Варна е домакин на  конгреса.

Конгресите на  IMAM са  форуми, организирани от морската научна общност на страните от Средиземноморието. В тази общност участват и квалифицирани представители на академичния и професионалния сектор в световен мащаб.
Докато първите конгреси бяха фокусирани върху области от морските науки и изследвания касаещи главно проблемите на Средиземноморски, последните форуми на Международната асоциация се занимават с научни разработки от интерес за индустриалния сектор в световен мащаб.

През последните години, регионът на Черно море става все по-привлекателен за научни изследвания и иновации. За да подкрепи регионална морска стратегия, Европейската комисия през изминалата 2017 година стартира специален проект за техническа помощ.

Организационния комитет на IMAM 2019 приветства горещо участниците от всички научни области свързани с устойчивото развитие и морските изследвания, иновации и технологии.

По традиция, Конгресът е с широка тематична област:

 • Aquaculture & Fishing
 • Construction
 • Defence & Security
 • Design
 • Dynamic response of structures
 • Degradation/ Defects in structures
 • Electrical equipment of ships
 • Human factors
 • Hydrodynamics
 • Legal/Social aspects
 • Logistics
 • Machinery & Control
 • Marine environmental protection
 • Materials
 • Navigation
 • Noise
 • Non-linear motions – maneuverability
 • Off-shore and coastal development
 • Off-shore renewable energy
 • Port operations
 • Prime movers
 • Propulsion
 • Safety at sea
 • Safety of Marine Systems
 • Sea waves
 • Seekeeping
 • Shaft & propellers
 • Ship resistance
 • Shipyards
 • Small & pleasure crafts
 • Stability
 • Static response of structures
 • Structures
 • Wind loads

Авторите са поканени да заявят своите публикации в някоя от изброените области, като се регистрират и представят резюме онлайн на интернет страницата на конгреса http://www.imamhomepage.org/imam2019, до 15 декември 2018 г.

Резюметата трябва да включва пълното име на автора, пощенски и електронен адрес. След приемане на резюмето, текстът на публикацията трябва да се изпрати също онлайн. Докладите ще бъдат публикувани в книга с твърди корици от издателство Teylor & Francis. В съответствие с утвърдената практика от изминалите конгреси, материали се реферират от SCOPUS и  WoS .

Резюметата и пълният текст на докладите трябва да бъдат на английски.  Работният език на конгреса е английски и не се предвижда превод.

Поканваме всички колеги, да се възползват от възможността да участват в сериозен международен форум, на който домакин е Технически университет- Варна

Организационен комитет

IMAM2019