„Центърът за развитие на кариерата“ към ТУ-Варна организира съвместно с отдел „Човешки ресурси“ на Експресбанк „ИТ ден на отворени врати“. Като една от най-големите 10 финансови институции  в България, Сосиете Женерал Експресбанк целеше запознаване с екипа, който отговаря за поддържането и изграждането на ИТ системите в банката и опознаване на  реалната работна среда в ИТ отдела.От Кариерния център беше създадена организация за популяризиране на възможността за провеждане на стаж, както и за заемане на работни позиции в споделените пространства на ИТ отдела. От банката бяха впечатлени, че 75% от присъстващите на срещата наши възпитаници носеха подготвени автобиографии за кандидатстване.

Студентите имаха възможност да се запознаят с представители на няколко от екипите в ИТ, а по-точно UNIX IT Production, WINTEL IT Production, IT Architecture and Service Design и  IT Applications Development. Ръководителите на отделните екипи в отдел „Информационни технологии“, споделиха за връзката между тях, както и с какви технологии  и по какви проекти се работи в момента.

Споделено беше, че банковият сектор е един изключително регулиран и конкурентен пазар, и че за втори път , Societe Generale Експресбанк отваря своите врати за студенти на Технически университет - Варна!