За 28 ноември 2018 г. в 11.00 ч. в презентационната зала № 100 на топлата връзка между сградите на МТФ и ЕФ, е насрочена презентация в ТУ-Варна на представители на британската компания Salads Harvesting Services Ltd., част от   G’s Group.

               С тях имаме договореност за приемане по 4 наши студенти годишно в периода май-октомври за 3 месечна производствена практика.  Презентацията ще бъде пред студенти от специалностите, „Машиностроителна  техника и технологии“, „Транспортна техника и технологии”, „Компютъризирани технологии в машиностроенето“, „Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи”, „Електротехника и възобновяеми енергийни източници”, „Електроенергетика”,  с оглед предмета на дейност на компанията. 

               През първите месеци на 2019 година нашите партньори имат намерение да дойдат отново и да проведат интервюта със студенти, проявяващи интерес към предложението им.