Новоназначеният началник на отдел „Образование“ в посолството на Китай в София – д-р Мао, посети Технически университет – Варна и обсъди с ректора и академичното ръководство ключови въпроси, свързани с обмена на студенти и преподаватели и с научното сътрудничество между двете държави. Китайският дипломат е възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и впечатли с отличното владеене на български език и познанията си за нашата култура. Липсата на езикова бариера е още едно голямо предимство и ще улесни изключително много активното и с реални резултати сътрудничество между българската и китайската академична общност.

Още тази първа среща протече изключително делово и беше обменена важна информация за университета от една страна и от друга - за системата на финансиране на обучението в чужбина чрез Министерството на образованието на Китайската народна република и ангажиментите на консулската служба и на отдел „Образование“ в посолството в София за създаване на добри практики за сътрудничество и за улесняване на обмена на студенти и преподаватели, за информиране на китайските студенти за възможностите в България и за посредничество при осъществяване на контакти с университети в Китай. Д-р Мао оцени като изключително перспективно обучението на английски език, с което Технически университет – Варна е потенциално много привлекателен за студенти от Китай, защото могат веднага да започнат бакалавърската или магистърската си програма без предварителната година на езикова подготовка. От професионалните направления, към които китайските младежи биха проявили може би най-силен интерес, гостът открои машиностроене, корабостроене и дизайн. След срещата с ръководството на ТУ – Варна д-р Мао разгледа тренажорния комплекс в Морския квалификационен център и първия в страната учебен електроенергиен диспечерски център към катедра „Елекстроснабдяване и електрообзавеждане“ и лабораториите за обучение по специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба“.

Д-р Мао отправи и предварителна покана към ръководството на ТУ – Варна за участие във форум през месец октомври т.г. в София с делегация от представители на повече от 60 водещи университета от Китай. Събитието ще даде възможност още през учебната 2018/19 година да се реализират и първите двустранни партньорства. От своя страна ТУ – Варна предстои да финализира проект, с който научен и образователен обмен ще може да се реализира и с държави от Азия, извън основния обхват на програмата „Еразъм+“ и това допълнително ще отвори нови възможности за сътрудничество с Китай. Ректорът на ТУ – Варна, проф. Росен Василев, подчерта даденостите на Варна като привлекателен за младите хора университетски център с шест висши училища, няколко колежа, приятна среда, много добро взаимодействие между академичните среди и, разбира се, съчетанието от природни дадености, море и съвременна инфраструктура. В знак на уважение на госта беше връчен възпоменателен плакет по случай 55-та годишнина от основаването на ТУ – Варна, а от своя страна д-р Мао подари на ректора високачествена селекция чай – символ на китайската култура. Визитата на китайския дипломат във Варна продължи с посещение в УМБАЛ „Света Марина“ към МУ – Варна и участие в научен форум, организиран от ВСУ „Ч. Храбър“.