Наградата е предназначена за млади учени, докторанти и студенти от българските  университети и БАН и има за цел да стимулира младите хора в България, които се занимават с наука да изобретяват и да защитават своите изобретения.

Наградата е учредена от патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори" в памет на неговия основател и като продължение на дългогодишна му дейност по популяризирането на патентното дело сред младите хора и подпомагането на тяхното развитие. Подробна информация за конкурса можете да намерите в приложените материали и на страницата http://benatov.biz/bg/concurs/.

Краен срок за приемане на заявките за участие - 15 юли 2018 г.

Дата на връчване на наградата – 14 септември 2018 г.

Д-р Емил Бенатов (1950-2017) е български и европейски патентен представител, един от водещите български специалисти в областта на закрила на индустриалната собственост. Д-р Емил Бенатов завършва висшето си образование и защитава докторска (кандидатска) дисертация в областта на кибернетиката в Лвовския политехнически институт, Украйна. По време на докторантурата Снимка: https://benatov.biz си той е съавтор на 7 изобретения, патентовани в СССР и в България.   

От 1982 г. Д-р Емил Бенатов е експерт, а по-късно и директор на отдел „Електротехника“ в Патентно ведомство на Република България (тогава ИНРА). По време на работата си в ИНРА той активно участва в Движението за техническо и научно творчество на младежта (ТНТМ), което има за цел разпространение на техническите знания сред младите хора на България, развитие на техния иновативен талант и стимулирането на интересите им в областта на науката и техниката. След закриване на движението ТНТМ, д-р Емил Бенатов продължи до последните си дни тази си дейност като консултант по въпросите на ИС и член на съвета на Фондация „Еврика", която има за цел да насърчава, съдейства и подпомага развитието на  природонаучното и техническото творчество и стопанска инициативност на младите хора в България.

След учредяването на професията „представител по индустриална собственост“ през 1993 г. д-р Емил Бенатов е вписан под № 3 в списъка на патентните представители към Българското патентно ведомство. През същата година той основава едно от първите патентни бюра в България „Д-р Емил Бенатов и партньори" което и до днес е сред водещите в тази област.

РЕГЛАМЕНТ    ПОКАНА