ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

    Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ официално обяви началото на второто издание на изключително популярната процедура „Студентски практики 2“ – 21.02.2020 година. Програмата отново е с конкретен бенефициент - МОН.
    Целта на програмата е да подобри практическите умения на студентите в зависимост от нуждите на пазара на труда, както и да укрепи връзките и партньорствата между висшите училища и работодателите.

Прочети още...