Изследванията в Научноизследователския институт (НИИ) имат за цел да се разработват иновативни решения в областта на съвременните предизвикателства. Те се създават в среда на творчески взаимоотношения с водещи изследователски институти и партньори в научните изследвания. Основен предмет на дейност на Института е извършване на дългосрочна научноизследователска дейност в областите на акредитация на ТУ-Варна. Основните задачи на Института са: изследователски, образователно-методически и консултантски.

Иновативните решения в Технически университет – Варна се разработват в модернизирана лабораторна база и съвременно оборудване за експерименти. Голям брой  висококвалифицирани преподаватели, научни работници, инженерно-технически и изпълнителски кадри покриват широки спектър от експертиза. Тук са представени само някои от тематиките на научни изследвания: