Национално състезание "Енергетиката и ние" - Варна 2017

 

НАЦИОНАЛНО СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ“.