РЕГЛАМЕНТ

Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние

ОРГАНИЗАТОРИ:
- Технически Университет – ВАРНА
- Община  Варна
- РУО - Варна