„International Conference Biomedical Innovations and Applications – 2019“.

 

Технически университет – Варна учтиво Ви кани да участвате в Международна конференция Biomedical Innovations and Applications (BIA-2019), която ще се проведе на 8-9 Ноември, 2019 г. в Конферентна зала на университета.

Участието в конференцията предоставя възможности за обмяна на идеи и опит в областта на биомедицината, комуникационна и компютърна техника, електрониката и ИТ иновациите, както и за създаване на по-тесни връзки между академичната общност и бизнеса.

Моля, изпращайте доклади на английски език, които представят оригинални разработки в областта на материалознанието, сензори и сензорни мрежи, средства и методи за пренасяне, кодиране, съхранение и обработка на сигнали и изображения, интернет на нещата, дигитализация на медицинска информация, прецизна образна диагностика, приложения на ИКТ технологиите в областта на биомедицината и здравеопазването. Докладите да са с обем до 4 страници (А4) и да следват указанията за оформление на IEEE eXpress Conference Publishing.

Всички доклади ще бъдат рецензирани от най-малко двама рецензенти, в т.ч. чуждестранни учени. Приетите и представени на конференцията доклади ще бъдат публикувани и индексиран в IEEE Xplore Digital Library и в Scopus.

Конференцията се организира под патронажа на Ректора на ТУ-Варна, проф. Венцеслав Вълчев, и със съдействието на IEEE Bulgaria Section и Bulgaria Section CAS/SSC Joint Chapter.

Важни срокове

o   Изпращане на доклади: 15.09.2019
o   Уведомление за приемане: 06.10.2019
o   Окончателни доклади: 13.10.2019
o   Ранна регистрация до 30.10.2019

Към страницата на конференцията >>