ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Технически университет - Варна организира Втора педагогическа конференция "КЛЪСТЕРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО", която ще се проведе в периода 31.10 - 03.11.2019 г.

Основната цел на Конференцията е да даде възможност на учителите да споделят опита си, да дискутират резултатите от своите педагогически изследвания в различни направления и да участват в дискусии относно съвременни актуални педагогически теми. За всеки участник с доклад конференцията приключва с връчване на удостоверение за 1 квалификационен кредит и публикация в специализирано издание. Публикациите важат за кандидатстване за първа професионално-квалификационна степен.

Педагогическият специалист в своята работа постоянно участва в различни клъстери - образователни, социални, научни, методически. Той се учи  в сътрудничество, прилага в опита си наученото, пречупено през призмата на потребностите на неговите ученици и се усъвършенства. Не малко са форумите, на които българският учител може да сподели опит, да се поучи от колеги, да участва в актуални дискусии.

Желаещите да се включат в конференцията в една от трите форми (с доклад; слушател, изложба на фирма), могат да го направят като попълнят електронен формуляр (по-долу).

ЗАЯВЕТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА УЧАСТИЕ като педагогически специалист: http://bit.ly/2LbrNfJ

ЗАЯВЕТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА УЧАСТИЕ като фирма: http://bit.ly/2HBojki

 

За повече информация:  Към страницата на конференцията >>