Курс по форекс търговия

Целта на курса е обучениe на курсисти за търговия на Форекс пазара.

Това ще стане чрез 10-те лекции които обхващат основните правила, които трябва да се спазват при осъществяване на търговски сделки.

А това са : какво е Форекс пазара-история и функции, средства за търговия на този пазар, как се търгува, терминал за търговия МетаТрейдър4, ограничаване на загубите, анализи - фундаментален и технически, технически индикатори, прогнозиране на цените, мениджмънт на парите, демо търговия - практика и др.

Прочети още...

Подготвителни курсове

Морският квалификационен център на ТУ-Варна  ще  проведе обучение в следните подготвителни курсове:

 

  1. „Експлоатация и поддръжка на системи с напрежение над 1000  волта“ – от 13.03.2017 г.

Продължителност на курса 40 учебни часа.

Цена на курса:  600 лв. – за външни лица
                          500 лв. – за студенти

  1. Компетентност на морски лица изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба” – от 17.03.2017 г.

Продължителност на курса 13 учебни часа.

Цена на курса:  140 лв. – за външни лица
                           90 лв. – за студенти 

  1. Умения за оказване на първа медицинска помощ- от 18.03.2017 г.

Продължителност на курса 30 учебни часа.

Цена на курса:  240 лв.

За справки и записвания: Кр. Стойкова – тел. 052/383264; 0899912516

 

Безплатни курсове за преподаватели

Център за дистанционно обучение организира безплатни курсове за преподаватели по подготовка на видео-лекции, необходими при използване на електронно обучение.

Дати:
10.01.17г. -  зала 513-2Е - от 9 часа
11.01.17г. -  зала 513-2Е - от 9 часа
12.01.17г. -  зала 513-2Е - от 13 часа
13.01.17г. -  зала 513-2Е - от 13 часа

Моля желаещите да се запишат в ЦДО.
доц. д-р инж. Слава Йорданова

Обучение за обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради

Катедра "Топлотехника" съвместно с Отделение за повишаване на квалификацията при ТУ-Варна организират курсове за
"ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ"

 

Прочети още...

Курс за получаване на сертификат за работа с продукти за растителна защита

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

организира курс за получаване на СЕРТИФИКАТ за работа с продукти за растителна защита

Курсът е във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 84 ал. 2, раздел VІІ на Закона за защита на растенията за обучение на професионални потребители, дистрибутори и консултанти:

Прочети още...