OБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 30.09.2019 г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.18, ал.1 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ГЛАВЕН  АСИСТЕНТ

 

Професионално направление:

5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

Учебна дисциплина:

„Транспорт и околна среда”

Факултет / Колеж / Департамент:

КФ

Катедра:

„Екология и опазване на околната среда "

Брой места:

1

За срок от:

3 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№81/15.10.2019 г

Дата на публикуване в интернет:

15.10.2019 г.

 

Професионално направление:

5.3 „Комуникационна и компютърна техника”

Учебна дисциплина:

„Операционни системи”

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

„Компютърни науки и технологии „

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№81/15.10.2019 г.

Дата на публикуване в интернет:

15.10.2019 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел. 052/383 284

 


OБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 28.10.2019 г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.18, ал.1 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ГЛАВЕН  АСИСТЕНТ

 

Професионално направление:

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Учебна дисциплина:

„Микропроцесорни системи – 1 част"

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

Електронна техника и микроелектроника

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№93/26.11.2019 г.

Дата на публикуване в интернет:

26.11.2019 г.

 

Професионално направление:

5.3 „Комуникационна и компютърна техника”

Учебна дисциплина:

„Обектно - ориентирано програмиране"

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

Софтуерни и интернет технологии

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№93/26.11.2019 г.

Дата на публикуване в интернет:

26.11.2019 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел. 052/383 284