Име, презиме, фамалия Специалност форма на обучение бр. семестри
53 Венцислав Иванов Демиревски Възобновяеми енергийни източници Дистанц 3 сем
44-а Веселин Станимиров Марков Електротехника (ВЕИ) Задочно 4 сем
72 Георги Живков Славов Корабни машини и механизми Задочно 3 сем
38 Деница Огнянова Пейчева Топлотехника и ВЕИ Задочно 6 сем
45 Диан Куртев Динков Индустриални роботизирани системи и автоматизация Задочно 3 сем
52 Димитър Данчев Димитров Компютъризирани технологии в машиностроенето - др. спец Задочно 3 сем
54 Динко Стоянов Кайряков Инженерна екология Задочно 3 сем
56 Драгомир Георгиев Митев Корабни машини и механизми Задочно 6 сем
70 Иван Димитров Иванов Безопасни и здравословни условия на труд Задочно 4 сем
63 Кристиян Веселинов Василев Корабостроене и морска техника Задочно 4 сем
62 Кристияна Красимирова Илиева Инженерна екология Задочно 3 сем
47 Максим Валентинов Киров Siemens PLS технологии за управление Задочно 3 сем
44-б Мариан Красимиров Ставрев Техника и технологии за обработване на материалите Задочно 4 сем
58 Мария Бориславова Маринова Инженерна екология Задочно 3 сем
47-а Николай Георгиев Маринов Корабни машини и механизми Задочно 6 сем
67 Николай Георгиев Марудин Корабни машини и механизми Задочно 6 сем
45-а Стелиана Стефанова Йорданова Социален мениджмънт Задочно 4 сем
71 Теодор Ивайлов Иванов Siemens PLS технологии за управление Дистанц 3 сем
59 Тихомир Деянов Николов Корабостроене и морска техника Задочно 4 сем
73 Цветан Стоянов Димитров Възобновяеми енергийни източници Дистанц 3 сем
61 Юлиян Ивов Иванов Безопасни и здравословни условия на труд Задочно 4 сем
47-б Яна Георгиева Георгиева Инженерна екология Задочно 3 сем