Име, презиме, фамалия Специалност форма на обучение бр. семестри
18 Адела Динкова Господинова - Станева Безопасни и здравословни условия на труд задочна 4 сем
8 Антоанета Димитрова Филева Безопасни и здравословни условия на труд задочна 4 сем
6 Веселен Йоргакиев Иванов Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
9 Георги Гочев Гочев Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
3 Гергана Пламенова Станчева Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
2 Димитър Ганчев Димитров Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
4 Димитър Златев Джендов Индустриални роботизирани системи и автоматизация задочна 3 сем
19 Женя Никова Георгиев Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
21 Илия Куртев Коев Електротехника задочна 4 сем
13 Магдалена Тодорова Браткова Корабостроене и морска техника задочна 4 сем
1 Марин Василев Димов Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
23 Мария Георгиева Баева - Стоянова Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
14 Николай Данаилов Бозушки Компютъризирани технологии в машиностроенето задочна 3 сем
20 Пламен Петров Стефанов Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
11 Свежен Енев Чакъров Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
16 Стефана Кръстева Димитрова - Делева Инженерна екология задочна 3 сем
17 Стефани Неделчева Неделчева Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
12 Тодор Иванчев Чанков Siemens PLS технологии за управление задочна 3 сем
5 Христина Светлинова Желева Корабостроене и морска техника задочна 4 сем